navn

Hvem er vi

Aktivitet 2016

Billede galleri

Kontakt

Generalforsamling

Se under aktivitet
hvad der sker i
løbe af åretF 16 2013 F 18 2013 F 25 2013
    Forside.    
  Klubben blev dannet for bedre mulighederne for kano og kajak sejlads i vores vådområder
Dette skulle ske gennem.
Skabelse af en klub, som kunne være talerør for medlemmernes ønsker overfor diverse myndigheder, som træffer beslutninger om brugen af vores vandløb og Ringkøbing fjord
Oparbejdelsen af en samling forskellige både, så medlemmerne herved kunne erfare, hvilken, der var egnede, til deres personlige brug.
Etablering af et forum med en vis viden om småbåds sejlads til rådgivning og instruktion af medlemmerne.
Udbrede kendskabet til vores enestående vandløb og deres natur med mulighed for at opleve dem fra vandsiden.
Støtte muligheden for motion gennem småbådes sejlads specielt med kano og kajak.
Sikre lokalboende fortsat mulighed for benyttelse af den påtænkte Nationalparks terræn - Nationalparkens vandveje.
Arbejde for færre begrænsninger for småbådes sejlads ved udformningen af vandløbsregulativet i kommunen.
sponsorer

skjern bank

nordeavelux

stauning maskst.

låseteknik

           
Hit Counter